YTY – yleisurheilukoulu

Suomen Urheiluliitto on valinnut kolme seuraa rakentamaan toteutuksia YTY-Yleisurheilukoulutoiminnasta: Oulun Pyrintö, Kuopion Reipas ja Keski-Uudenmaan Yleisurheilu.

YTY-Yleisurheilukoulu on osa Olympiakomitean harrastetoiminnan tehostusprosessia. 

Harrastetoiminnan tehostusprosessin tarkoituksena on tukea lajiliiton ja sen seurojen lasten ja nuorten harrastustoimintaa, harrastajamäärien kasvua sekä seura-ammattilaisten määrän kasvua. Kehitystyön myötä lajin ja sen seurojen valmius toimia laadukkaasti ja pitkäjänteisesti kuntien kumppaneina harrastustoiminnan järjestämisessä ja ohjaamisessa etenkin koulupäivien yhteydessä vahvistuu.

Prosessi tukee Suomen harrastamisen mallia ja Tähtiseuratoiminnan kehittämistä seuroissa.

Suomen harrastamisen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa harrastus koulupäivän yhteydessä. Avainasemassa on lasten, nuorten, perheiden ja yhteisöjen osallistaminen. Pääpaino on lasten ja nuorten kuulemisessa, jotta harrastustarjonta saadaan vastaamaan heidän toiveitaan. Harrastustoimintaa toteutetaan kuntien, koulujen ja harrastustoimintaa järjestävien tahojen tiiviillä yhteistyöllä.

Oulun Pyrinnön YTY-yleisurheilukoulut ovat alueelliset OP Oulun HIPPO yleisurheilukoulut, jotka toteutetaan valtakunnallisella Yleisurheilukoulu mallilla.

Valtakunnallinen yleisurheilukoulu

Yleisurheilukoulu on Suomen Urheiluliiton jäsenseurojen toteuttamana liikunnan perustaitojen, juoksemisen, hyppäämisen ja heittämisen ja yleisurheilutaitojen kehittämiseen tähtäävää harrastustoimintaa 7–12-vuotiaille lapsille ja nuorille. Säännöllisissä ja suunnitelluissa treeneissä liikunnan perustaitojen lisäksi lapsille ja nuorille opetetaan monia elämässä tarvittavia tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Yleisurheilukoulutoiminnassa on pyrittävä samanaikaisesti kahteen päämäärään. Toinen on toiminnan tarkoituksesta tuleva perustehtävä eli asiatavoite. Se tarkoittaa liikunta- ja urheilutaitojen oppimista ja urheilullisuuteen kasvattamista. Toinen päämäärä eli tunnetavoite sisältää ryhmän yhdessä tekemisen, liikunnan ilon ja kaverit. Molemmat tavoitteet ovat yhtä tärkeitä, sillä tunnetavoitteiden toteutuminen edesauttaa asiatavoitteiden saavuttamista. Mitä mukavampi osallistujalla on olla ryhmässä, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on oppia ja kasvaa sekä olla osana innostavaa ryhmää. Yleisurheilukoulun ohjaaja on avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

           

Yhteystiedot

Lasten valmennuspäällikkö

Jessika Raudaskoski

p. 050 300 8313

Yleisurheilua koulun liikuntatunnille?

Olemme mukana Oulun Koululiikunnan / Liikkuva Koulu seuratarjottimessa. Tilaa meiltä luokallesi yleisurheilun demotunti.