Yleisurheilu lisää tarjontaa 13-17 -vuotiaiden valmennusryhmiin

Liikunta-aktiivisuuden väheneminen 13 ikävuoden jälkeen

Lapset harrastavat urheilua, koska se on hauskaa. He haluavat harjoitella, kilpailla ja oppia uusia taitoja, kokea olevansa hyviä, pysyä kunnossa ja kokea yhteisöllisyyttä. Liikunta-aktiivisuus ja liikunnallisuuden kehittymisen huippu ovat korkeimmillaan noin 10-13 –vuotiaana, jonka jälkeen aktiivisuus vähenee selvästi. Tämä näkyy sekä omaehtoisen liikunnan aktiivisuudessa, mutta vielä näkyvämmin urheiluseuroissa tapahtuvassa liikunnan harrastamisessa. Kehityspsykologian tutkimusten perusteella tämä ikä ja sitä seuraava vaihe ovat kriittisiä vaiheita itsetunnon ja sosiaalisen kehityksen kannalta.

Lapsuusvaiheesta valintavaiheeseen

Noin 13 –vuotiaana urheilijan polulla siirrytään lapsuusvaiheesta (alle 13-v) valintavaiheeseen (13-19v), jossa nuori urheilija tekee valinnan huippu-urheilijan polulle siirtymisessä. Harjoittelun määrä usein kasvaa ja myös kilpailulliset menestymisen tavoitteet nousevat enemmän esiin. Siirtymä urheilijan uralla lapsuusvaiheesta valintavaiheeseen on monin tavoin merkityksellinen.

Valintavaiheen kynnyksellä ja valintavaiheessa 13-17 -vuotiaana, tulee olla mahdollisuus valita sellainen harrastamisen muoto, joka parhaiten tukee yksilön motiiveja harrastaa liikuntaa, takaa harrastuksen mielekkyyden ja kehittymisen. Liian usein vaihtoehtoja on ollut todellisuudessa vain kaksi: drop-out tai huippu-urheilu.

Voiko yleisurheilun valmennusryhmiin tulla mukaan vielä yli 13-vuotiaana?

Uusien ryhmien ansiosta yleisurheiluun pääsevät nyt hyvin mukaan valmennustoimintaan myös ne nuoret, joilla kilpaurheilun harrastaminen jossain muussa lajissa loppuu 13-17 -vuotiaana. Toisen urheilulajin harrastaminen ei myöskään ole este valmennusryhmään pääsemiselle. Haluamme tarjota Oulun Pyrinnössä mahdollisuuden harrastaa kaikilla tasoilla: matalankynnyksen harrastuksena, harrastaen kilpaillen pari kertaa viikossa ja myös suunnata huippu-urheilijan polulle. 

Yleisurheilu on myöhäisen erikoistumisen laji, joten toivotamme kaikki liikunnalliset nuoret lämpimästi tervetulleiksi valmennusryhmien toimintaan. 

Kaudelle 2019-2020 ilmoittautuminen käynnissä nyt

Valmennusryhmien uusi kausi 2019-2020 alkaa lokakuun alussa ja ryhmiin ilmoittautuminen on käynnissä. Katso kaikkien ryhmien kuvaukset ja valmentajien yhteystiedot: https://www.oulunpyrinto.fi/yleisurheilu/nuorisovalmennusryhmat/

Yleisurheiluterveisin,

Hanna Uusitalo

Lasten ja nuorten yleisurheilutoiminnan kehittäjä ja valmentaja

p. 040 7285494

armas.mainio@icloud.com

Valmennusryhmät ovat osa Oulun Pyrinnön yleisurheilun hanketta 2019-2020: Laatua lasten ja nuorten yleisurheiluvalmennukseen

Tähän toimintaan olemme saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea.

Lähteitä:

Hämäläinen, K. Lasten ja nuorten valmennuksen suomalaiset mallit. 2015. Teoksessa Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu. Suomen Valmentajat ry (toim) Keuruu: VK-Kustannus Oy.

Miksi murrosikäinen luopuu liikunnasta? Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:3 http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/252/murrosika.pdf

Weinberg, R., & Gould, D. 2015. Foundations of sport and exercise psychology. 6.painos. Champaign,IL: Human Kinetics.