Syyskokous

KOKOUSKUTSU

Oulun Pyrintö ry sääntömääräinen syyskokous pidetään 14.12.2020 klo 18 seuran toimistolla, Hakakatu 5. Myös etäosallistumismahdollisuus.  Kokoukseen on ennakkoilmoittautuminen.

Syyskokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio   

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

Oulun Pyrinnön Hallitus on 16.11.2020 kokouksessa päättänyt:

Asettaa määräpäivän 7.12.2020, johon mennessä yhdistyksen jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, etäosallistumisena tai valtakirjalla toisen yhdistyksen jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Sallia kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi yhdistyksen jäsen voi edustaa valtakirjalla muita yhdistyksen jäseniä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman yhdistyksen jäsenen edustamien yhdistyksen jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen yhdistyksen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla, etäosallistumalla tai valtakirjalla toisen yhdistyksen jäsenen edustamana pyydämme ilmoittamaan tästä yhdistykselle viimeistään 7.12.2020 osoitteeseen hanna.uusitalo@oulunpyrinto.fi. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Jos olette osallistumassa kokoukseen:
– valtakirjalla toisen yhdistyksen jäsenen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan yhdistykselle sähköpostitse viimeistään 7.12.2020 osoitteeseen hanna.uusitalo@oulunpyrinto.fi. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse. TAI
– kokouspaikalla tai etäosallistumalla, pyydämme ilmoittamaan tästä yhdistykselle sähköpostitse viimeistään 7.12.2020 osoitteeseen hanna.uusitalo@oulunpyrinto.fi

Etäosallistujille lähetetään Teams linkki 13.12.2020