Tukea harrastusmaksuihin

Mistä tukea harrastusmaksuihin?

”Jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus Oulun Pyrinnön yhteisöön, liikunnan iloon ja urheilullisiin elämäntapoihin!”

Tuemme mahdollisuuksien mukaan vähävaraisten tai muuten vaikeassa tilanteessa olevien lasten ja nuorten harrastamista.

Mikäli perheellänne on taloudellisesti tiukkaa maksaa seuran toimintamaksuja, toivomme että otatte yhteyttä hyvissä ajoin yhteyttä seuran lajivastaaviin tai toiminnanjohtajaan, jotta voimme yhdessä keskustella tilanteesta ja tehdä suunnitelman maksuista.

Harrastamiseen on mahdollista saada myös taloudellista tukea.

Lähitapiola Nuori Pohjoinen lahjoitti 1000€ vuonna 2020 lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen.

 

Kaikki mukaan -harrastusrahasto

Tuemme vuosittain useita vähävaraisia tai muuten vaikeassa tilanteessa olevia lasten ja nuorten perheitä harrastusmaksuissa.

Avustuksella tuetaan ensisijaisesti vähävaraisten perheiden 7-17 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan perustoimintaa, jolla tarkoitetaan viikottaista harrastamista seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. Avustusta myönnetään enintään 50€ kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden.

Oulun Pyrintö myöntää avustukset hakemusten perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset käsitellään luottamuksellisesti kuukausittain ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti. Päätökset käsittelee työryhmä, jonka muodostavat toiminnanjohtaja, lajivastaavat ja jaostojen puheenjohtajat. Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti, siten että mahdollisimman montaa harrastajaa pystytään tukemaan. Työryhmä voi tarpeen mukaan pyytää hakijalta lisätietoja. Tukea voi hakea kaikki toiminnassa jo mukana olevat ja uudet jäseneksi liittyvät.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse hanna.uusitalo@oulunpyrinto.fi

Toimintaa voi tukea yksityishenkilönä osallistumalla seuran varainhankintakampanjoihin sekä lahjoittaa yrityksenä.

ODL

Voit hakea avustusta Oulun seudulla asuvan 7-18-vuotiaan lapsesi harrastuksen toimintamaksuihin.

https://www.odl.fi/fi/diakonia/hae_avustusta/

HOPE

Autamme vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä (joissa 0-17 vuotiaita lapsia) sekä huostaanotettuja lapsia. Tuemme myös lasten harrastustoimintaa ja toteutamme vapaa-ajan elämyksiä.

https://hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/