Strategia

Visio

Oulun Pyrintö on merkittävä eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä.

Oulun Pyrintö on kilpaurheilullisesti Suomen kärkiseura.

Arvot

 • Osaaminen
 • Tavoitteellisuus
 • Sitoutuneisuus
 • Avoimuus
 • Rehellisyys
 • Yhteisöllisyys
 • Suvaitsevaisuus

Toiminta-ajatus

Oulun Pyrintö luo jäsenilleen järjestelmällisellä toiminnalla olosuhteet laadukkaaseen ja monipuoliseen urheiluun sekä hyvinvointi- ja terveysliikuntaan. Oulun Pyrintö tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden kehittyä aloittelevasta liikkujasta – aina kansainvälisen tason kilpaurheilijaksi, valmentajaksi tai seuratoimijaksi.

Kilpailu- ja harrastelajit

 • yleisurheilu
 • paini
 • painonnosto
 • telinevoimistelu
 • team gym

Strategiset tavoitteet

Tavoite

Menestystekijät

Urheilulliset tavoitteet

 • Huippu-urheilijan polun kehittäminen
 • Huippu- ja kilpaurheilu kansainväliselle tasolle

Seuratoiminnan tavoitteet

 • Brändi tunnettu
 • Vahva urheiluvaikuttaja Suomessa
 • Parasta osaamista pyrintöläisissä lajeissa

Toimenpiteet

 • Laatulupauksen pitäminen
 • Valmennuksen tehostaminen ja ammattimaistaminen
 • Valmennuksen tukitoimien kehittäminen
 • Toimitaan aktiivisesti valtakunnallisten valmennuskeskusten saamiseksi Ouluun
 • Toiminnan sisäinen ja ulkoinen arviointi ja kehittämiskohteiden huomioiminen
 • Laatulupauksen pitäminen
 • Tarvittavista resursseista huolehtiminen
 • 110 v. -juhlavuoteen valmistautuminen
 • Aktiivisten seuratoimijoiden rekrytointi urheilijoiden perheistä

Talous

Tavoite

Toimenpiteet

 
 • Turvata riittävät taloudelliset resurssit urheilutoimintaa varten
 • Taloudellinen vakaus ja vakavaraisuus
 
 • Pitkän aikavälin taloussuunnittelu ja taloudellisten riskien arviointi
 • Realistinen talousarvio, sen seuranta ja toteuttaminen vastuualueittain
 • Maksuliikennettä seurataan päivittäin, kassavirtaennuste reaaliajassa
 • Hinnaston säännöllinen tarkastaminen kustannuskehityksen mukaan
 • Lisätään varainhankintaa yritysyhteistyön avulla

Hallinto

Tavoite

Toimenpiteet

 

 • Hallinnon toimintatapojen määritteleminen ja tehostaminen
 
 • Ajantasainen seuratoiminnan käsikirja
 • Sääntöjen ajantasaistaminen
 • Laaditaan hallintojohtosääntö, jossa määritellään selkeä vastuu- ja tehtävänjako
 • Tarkistetaan seuran strategian toteutumista vuosittain ja tehdään tarvittavia muutoksia
 • Tehdään seuran toimintasuunnitelma vuosittain

Henkilöstöpolitiikka

 

Tavoite

ToimenpiteetTyösuhteessa oleva henkilöstö
 • Henkilöstön toimenkuvia tarkistetaan vastaamaan toiminnan tarpeita
 • Rekrytoinnissa etsitään parasta mahdollista osaamista
 • Palkkatukien hakeminen ja käyttäminen
 • Jatkuva kouluttautuminen


Osaavat valmentajat
 • Valmentajan polun tukeminen
 • Mestari-kisälli –periaatteen käyttäminen; valmennusvälineiden ja -oppien jakaminen ja hyödyntäminen
 • Tehtävän houkuttelevuuden lisääminen
 • Jatkuva kouluttautuminen
Organisaatio