Hallitus

Jukka Sihvonen, Puheenjohtaja (0400 683206, jukka.sihvonen@oulunpyrinto.fi)
Mats Gränö, Hallituksen jäsen
Pertti Purola, varapuheenjohtaja
Mika Liimatainen, Hallituksen jäsen
Mika Purola, Hallituksen jäsen
Lasse Törmikoski
Lasse Törmikoski, Hallituksen varajäsen
Sakari Haapakoski, Hallituksen jäsen
Anna-Mari Laitio, Hallituksen jäsen